Herstelt op speelse
en toegankelijke manier
de balans in het leven
van KINDEREN en 
ADOLESCENTEN.

Voor VOLWASSENEN
traumaverwerking
met EMDR therapie.

Zelfvertrouwen, Hebbes!

Eigen kracht, Hebbes!

Mijn binnenvriend, Hebbes!

Assertiviteit, Hebbes!

Positieve gedachten, Hebbes!

  Emoties, Hebbes!

Balans, Hebbes!

Allemaal vrienden, Hebbes!

Plezier in school, Hebbes!

Weerbaarheid, Hebbes!

Plezier in alles, Hebbes!

Eigen identiteit, Hebbes!

Sociale vaardigheden, Hebbes!

Verantwoordelijkheid, Hebbes!

Dat ene moment…, Hebbes!

Dramatherapie ligt aan de basis van Hebbes. Dramatherapie is een specialisatie binnen de creatieve therapie. Het gaat om spelen met mogelijkheden, experimenteren met gedrag of situaties, fouten mogen maken en weer opnieuw beginnen. De zintuigen helpen om gedachten, problemen, blokkades en verlangens duidelijk te zien en te uiten. 

Het toneelspel zelf is niet belangrijk. Het gaat niet om het eindproduct, maar om het proces, het doen en ervaren staat centraal. Bij dramatherapie werk je met jezelf en met allerlei theaterattributen om het doen- alsof- spel vorm te kunnen geven.

Het doen-alsof-spel is een veilige manier om nieuwe dingen uit te proberen, je emoties te uiten of met ander gedrag te oefenen en daarmee positieve ervaringen op te doen. Door het eigen lichaam in beweging te brengen en gebruik te maken van alle zintuigen worden andere ervaringen opgedaan en kunnen veranderingsprocessen op gang  worden gebracht. Hiermee kunnen negatieve ervaringen (ook uit het verleden) vervangen worden door de positieve ervaringen. De nieuwe ervaring neemt het kind mee in de dagelijkse realiteit.

Als dramatherapeut ben je onderdeel van het proces en speel je mee daar  waar mogelijk.

Hebbes is een praktijk om spelend wijs te worden voor kinderen, adolescenten, jong volwassenen en volwassenen t.a.v. traumaverwerking.

Individuele dramatherapie kan helpen de balans in het leven terug te vinden. Met een klein zetje in de goede richting of het overwinnen van een obstakel, wordt het kind/adolescent sterker, krijgt het meer zelfvertrouwen, ontdekt het de eigen kwaliteiten, overwint het eventuele angst of een traumatische gebeurtenis en leert het zijn of haar eigen identiteit beter kennen.
Binnen de dramatherapie kan gewerkt worden met de Dramatherapeutische zelfbeeldmodule voor adolescenten en jong volwassenen. Een zelfbeeld moet zo realistisch mogelijk zijn. Niet positiever dan gepast, niet negatiever dan noodzakelijk. Oude beelden die vaak al in de kindertijd en pubertijd zijn ontwikkeld worden in deze module getoetst of ze nog houdbaar zijn en eventueel aangepast naar de realiteit. 

Naast dramatherapie geeft Hebbes psycho-sociale weerbaarheidstrainingen vanuit de beweging en het gebruik van alle zintuigen met de methode Ho, tot hier en niet verder..! (7 t/m 12 jarigen) en CHOICE (12 t/m 18 jarigen).
Deze training is voor kinderen/adolescenten en ouders die ondersteuning zoeken op het gebied van de eigen ontwikkeling in positief opvoeden of die van hun kind op sociaal, psychisch en emotioneel gebied.

EMDR – “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. In feite voor mensen waarbij de verwerking is vastgelopen. Dit zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, je anders denkt en reageert op je omgeving. Het kan ook zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt, waardoor je last hebt van verschillende klachten. EMDR is een snelle manier om van deze klachten af te komen.

Samen spelend wijzer

Op zoek naar:
• Meer zelfvertrouwen
• Een positief zelfbeeld,
• Je eigen identiteit en kwaliteiten
• Meer rust in je hoofd
• Het overwinnen van  angst,
• Meer weerbaarheid
• Het verwerken van een traumatische gebeurtenis 

Ho, tot hier en niet verder..!

Groepstraining:
• Weerbaarder worden
• Zeker voelen
• Voor jezelf opkomen
• Trots kunnen zijn
• Gevoelens uiten
• Verantwoordelijkheid nemen

• Inzicht in jouw kind
• Hulp bij de opvoeding

Door:
• Te bewegen en te beleven
• Te doen en te ervaren
• Te luisteren en te delen

EMDR:  Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Een ingrijpende gebeurtenis verwerken:
• Aanpakken waar je NU last van hebt
• Verwerken wat toen gebeurde
• Het eigen verwerkingssysteem activeren
• Spanning en psychische lading verminderen
• Nare ervaringen vervagen
• Nieuwe inzichten verkrijgen

Hebbes is in 2015 gestart door Ingeborg Bierens de Haan om de drie richtingen waarin zij zich heeft gespecialiseerd onder te brengen.

Hebbes heeft als doel kinderen en jongeren net dat zetje in de rug te geven waarmee zij zichzelf vol vertrouwen en kracht verder kunnen ontwikkelen en grote en kleine obstakels in het leven gaan zien als een uitdaging.

Hebbes omvat: 

  • individuele en groeps dramatherapie en coachtrajecten voor kinderen, adolescenten en jong volwassenen die niet lekker in hun vel zitten of een realistischer zelfbeeld willen.
  • De weerbaarheidsprogramma’s Ho, tot hier en niet verder..! en CHOICE. Psychosociale weerbaarheid trainingen voor kinderen van 7 t/m 18 jaar en hun ouders en opvoeders, waarin het doen, beleven en ervaren centraal staat.
  • EMDR therapie voor mensen die in het heden last hebben van heftige emoties, levendige beelden en fysieke reacties op een heftige gebeurtenis.

“Ik vind dat kinderen te vaak een onnodige sticker opgeplakt krijgen.”
“Ik geloof in de eigen kracht en het bijzondere van ieder kind.” 

Ingeborg Bierens de Haan 
Ik ben moeder van drie kinderen, dramatherapeute, clown en trainer psycho-socialeweerbaarheid, jongeren coach en EMDR-therapeut in opleiding.
Na een lange werkperiode in de commerciële en charitatieve sector in binnen- en buitenland heb ik een clownsopleiding gevolgd. Ik zag wat spel met mensen deed, maar wist niet hoe dat kwam. Ik deed het allemaal op gevoel. Om mijn werk te onderbouwen heb ik de opleiding Creatieve Therapie Drama aan de Hogeschool Utrecht gevolgd. Behalve een gedegen kennis van de methodiek en het vakgebied, heeft deze opleiding mij ook veel plezier in het vak gegeven.
Ik heb ervaring met kinderen in het Zmlk-onderwijs, het speciaal basisonderwijs en individuele begeleiding van kinderen, adolescenten en volwassenen bij mij in de praktijk.

Relevante Opleiding
-Clownsopleiding, dramatherapie aan de Hoge School Utrecht
-Basistrainer Ho, tot hier en niet verder..! en CHOICE
-Jongeren coach certificaat bij de Amsterdamse School voor psychotherapie
-De dramatherapeutische zelfbeeldmodule van en bij Karin Hilderink
-EMDR therapeut i.o. bij de BiVT in Beverwijk.

Behandelvisie

Problemen kunnen ontstaan door lichamelijke oorzaken die een gezonde psychische ontwikkeling in de weg staan, maar ook door invloeden van buitenaf.  Ik geloof erg in het feit dat mensen, naast hun eigen karakter en temperament, mede worden gevormd door de sociale omgeving en de ontwikkelingen in de maatschappij.  In die context worden wij diegene die wij zijn.

Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen kwaliteiten, kracht, beperkingen en mogelijkheden. Ik probeer ieder kind en adolescent te zien als mens, zonder subjectieve beoordelingen. Vaak zie ik kinderen die een sticker opgeplakt hebben gekregen en daar ook zelf in zijn gaan geloven. Ik probeer ze zonder die sticker te zien, de eigen kracht en talenten op te zoeken en verder te ontwikkelen om zo het “probleem” samen te lijf te gaan. Problemen zie ik liever als uitdagingen. 

Voor mij zijn lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door het leren luisteren naar de signalen van je lichaam, kan je een stuk wijzer worden en daarmee sterker in je schoenen komen te staan. 

Met name bij kinderen en adolescenten ga ik er van uit dat als zij iets nog niet kunnen, zij dat gewoon nog moeten leren.

Vergoeding

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt (een deel van) de kosten van dramatherapie. Dramatherapie valt binnen de aanvullende verzekering onder de alternatieve zorg. De factuur kan achteraf bij de verzekering worden gedeclareerd. Soms kan de zorg ook vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) worden vergoed. Om zeker te zijn omtrent vergoedingen kunt u het best contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. 

Mijn AGB-code is: 90103129

Lidmaatschap en registratie:

Ik ben lid van de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen), van de NVDT (Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie), NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg).

Verder ben ik lid van de Beroepsvereniging Psychosociale Weerbaarheid Trainers in de methode “Ho, tot hier en niet verder…!” en CHOICE.

nvdt
fvb logo
srvb logo
ho tothier logo

KOSTEN (incl. BTW)

Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend

Samen spelend wijzer/jongeren coaching.
Individuele therapie € 65,- (45 tot 60 min.) 
Therapie voor een (deel van) gezin (60 min.) € 75,-

“Ho, tot hier en niet verder…!” en CHOICE.
De groepstraining Ho, tot hier en niet verder..!  € 475,- per persoon 
(12 bijeenkomsten van 90 min., incl. boeken t.w. van € 60,-, intake, evaluatie, oudertraining.) Minimale deelname 4 personen.

Dramatherapeutische Zelfbeeldmodule
6 bijeenkomsten  (60/70 min.) incl. werkboek
individueel € 385,-  
in groep € 310,-

EMDR-therapie:
Per bijeenkomst € 75,- (minimaal 3 bijeenkomsten)

Ingeborg Bierens de Haan
Krullenlaan 1
2061HT Bloemendaal
06-24531037 | stuur een mail