Herstelt op speelse
en toegankelijke manier
de balans in het leven
van KINDEREN en 
ADOLESCENTEN.

Voor VOLWASSENEN
traumaverwerking
met EMDR therapie.

Zelfvertrouwen, Hebbes!

Eigen kracht, Hebbes!

Mijn binnenvriend, Hebbes!

Assertiviteit, Hebbes!

Positieve gedachten, Hebbes!

  Emoties, Hebbes!

Balans, Hebbes!

Allemaal vrienden, Hebbes!

Plezier in school, Hebbes!

Weerbaarheid, Hebbes!

Plezier in alles, Hebbes!

Eigen identiteit, Hebbes!

Sociale vaardigheden, Hebbes!

Verantwoordelijkheid, Hebbes!

Dat ene moment…, Hebbes!

Hebbes is een praktijk om spelend, pratend en door oefening bestaande obstakels te overwinnen en samen wijs te worden voor kinderen, adolescenten en jongvolwassenen.

Grote, maar ook kleine nare gebeurtenissen die dan nog steeds invloed hebben op het dagelijkse leven kunnen worden behandeld met EMDR.

“Ik geloof in de eigen kracht en het bijzondere van ieder mens”.

Daarom is mijn uitgangspunt bij elke ontmoeting om die eigen kracht naar boven te halen.

Bij  Individuele therapie wordt op maat gewerkt en volledig afgestemd op de persoon en diens hulpvraag. Afhankelijk van het probleem wordt gewerkt met een vorm van creatieve therapie (drama of beeldend) en/of cognitieve therapie.
Voor het versterken van het zelfbeeld wordt de  Dramatherapeutische Zelfbeeld Module ingezet voor adolescenten en jongvolwassenen.

De Weerbaarheidstrainingen zijn voor kinderen/adolescenten die sterker willen worden op sociaal, psychisch en emotioneel gebied en voor ouders die ondersteuning zoeken op het gebied van de eigen ontwikkeling in positief opvoeden.
Deze trainingen vinden altijd plaats in kleine groepjes en zijn voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar en van 12 tot 18-jaar. 

Angsttraining is voor kinderen en adolescenten van alle leeftijden, individueel of in kleine groepjes. In deze training leren de kinderen hun eigen overdreven angsten de baas te worden. 

EMDR is een therapie voor mensen (alle leeftijden) die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende (grote of kleine) ervaring. In feite voor mensen waarbij de verwerking is vastgelopen. Dit zorgt ervoor dat je je anders voelt en gedraagt, anders denkt en reageert op je omgeving. EMDR brengt het verwerkingsproces weer op gang, waardoor klachten verminderen of zelfs geheel verdwijnen. 

Samen spelend wijzer

(individuele therapie)

Op zoek naar:
• Meer zelfvertrouwen
• Een positief zelfbeeld,
• Je eigen identiteit en kwaliteiten
• Meer rust in je hoofd
• Het overwinnen van  angst,
• Meer weerbaarheid
• Het verwerken van een traumatische gebeurtenis

Versterk je weerbaarheid door training!

Psychosociale weerbaarheidstraining:
Zeker voelen, trots kunnen zijn, voor jezelf opkomen, gevoelens uiten, verantwoordelijkheid nemen. Door:  te bewegen, te doen en te ervaren, te luisteren en te delen.
Voor de ouders:  inzicht krijgen in jouw kind, hulp bij de opvoeding.

Angsttraining

Overwin te grote angsten en zorgen die je belemmeren in het dagelijkse doen en laten. Voor de ouders: hoe kan ik mijn kind hierbij helpen.

EMDR:  Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Een ingrijpende gebeurtenis verwerken:
• Aanpakken waar je NU last van hebt
• Verwerken wat toen gebeurde
• Het eigen verwerkingssysteem activeren
• Spanning en psychische lading verminderen
• Nare ervaringen vervagen
• Nieuwe inzichten verkrijgen

Hebbes is in 2015 is door mij gestart om de drie richtingen waarin ik mij heb gespecialiseerd onder te brengen.

Hebbes heeft als doel kinderen en jongeren net dat zetje in de rug te geven waarmee zij zichzelf vol vertrouwen en kracht verder kunnen ontwikkelen en grote en kleine obstakels in het leven gaan zien als een uitdaging.

Hebbes omvat: 

 • individuele therapie en coachtrajecten voor kinderen, adolescenten en jong volwassenen die niet lekker in hun vel zitten of een realistischer zelfbeeld willen.
 • De weerbaarheidsprogramma’s Ho, tot hier en niet verder..!CHOICE en de Angsttraining: Durven, denken, doen.  In de trainingen staat het doen, beleven en ervaren centraal.
 • EMDR therapie voor mensen die in het heden last hebben van heftige emoties, levendige beelden en fysieke reacties op een heftige gebeurtenis.

Ingeborg Bierens de Haan 
Ik ben moeder van drie kinderen, dramatherapeute, clown en trainer psycho-socialeweerbaarheid, jongeren coach en EMDR-master practitioner.
Na een lange werkperiode in de commerciële en charitatieve sector in binnen- en buitenland heb ik een clownsopleiding gevolgd. Ik zag wat spel met mensen deed, maar wist niet hoe dat kwam. Ik deed het allemaal op gevoel. Om mijn werk te onderbouwen heb ik de opleiding Creatieve Therapie Drama aan de Hogeschool Utrecht gevolgd. Behalve een gedegen kennis van de methodiek en het vakgebied, heeft deze opleiding mij ook veel plezier in het vak gegeven.
Ik heb ervaring met kinderen in het Zmlk-onderwijs, het speciaal basisonderwijs en individuele begeleiding van kinderen, adolescenten en volwassenen bij mij in de praktijk.

Relevante Opleiding
– Clownsopleiding bij Tiny Hero Production 
– HBO Dramatherapie aan de Hoge School van Utrecht
– Basistrainer Ho, tot hier en niet verder..! en CHOICE
– Jongeren coach certificaat bij de Amsterdamse School voor psychotherapie
– De dramatherapeutische zelfbeeldmodule van en bij Karin Hilderink
– EMDR opleiding bij de BiVT in Beverwijk.

Behandelvisie

Problemen kunnen ontstaan door lichamelijke oorzaken die een gezonde psychische ontwikkeling in de weg staan, maar ook door invloeden van buitenaf.  Ik geloof erg in het feit dat mensen, naast hun eigen karakter en temperament, mede worden gevormd door de sociale omgeving en de ontwikkelingen in de maatschappij.  In die context worden wij diegene die wij zijn.

Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen kwaliteiten, kracht, beperkingen en mogelijkheden. Ik probeer ieder kind en adolescent te zien als mens, zonder subjectieve beoordelingen. Vaak zie ik kinderen die een sticker opgeplakt hebben gekregen en daar ook zelf in zijn gaan geloven. Ik probeer ze zonder die sticker te zien, de eigen kracht en talenten op te zoeken en verder te ontwikkelen om zo het “probleem” samen te lijf te gaan. Problemen zie ik liever als uitdagingen. 

Voor mij zijn lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door het leren luisteren naar de signalen van je lichaam, kan je een stuk wijzer worden en daarmee sterker in je schoenen komen te staan. 

Met name bij kinderen en adolescenten ga ik er van uit dat als zij iets nog niet kunnen, zij dat gewoon nog moeten leren.

Vergoeding

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt (een deel van) de kosten van dramatherapie. Dramatherapie valt binnen de aanvullende verzekering onder de alternatieve zorg. De factuur kan achteraf bij de verzekering worden gedeclareerd. Soms kan de zorg ook vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) worden vergoed. Om zeker te zijn omtrent vergoedingen kunt u het best contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. 

Mijn AGB-code is: 90103129

Lidmaatschap en registratie:

Ik ben lid van de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen), van de NVDT (Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie), NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg).
Verder ben ik lid van de Beroepsvereniging Psychosociale Weerbaarheid Trainers in de methode “Ho, tot hier en niet verder…!” en CHOICE.

nvdt
Logo-png-e1520517264303
ho tothier logo
fvb logo

KOSTEN (incl. BTW)

Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend

 • Samen spelend wijzer/jongeren coaching/angsttraining
  Individuele therapie € 65,- (45 tot 60 min.) 
  Therapie voor een (deel van) gezin (60 min.) € 75,-
 • “Ho, tot hier en niet verder…!” en CHOICE.
  De groepstraining Ho, tot hier en niet verder..!  € 475,- per persoon 
  (12 bijeenkomsten van 90 min., incl. boeken t.w. van € 60,-, intake, evaluatie, oudertraining.)
  Minimale deelname 4 personen.
 • Dramatherapeutische Zelfbeeldmodule
  6 bijeenkomsten  (60/70 min.) incl. werkboek
  individueel € 385,-  
  in groep € 310,-
 • EMDR-therapie:
  Per bijeenkomst € 75,- (minimaal 3 bijeenkomsten)

Ingeborg Bierens de Haan
Bloemendaal
06-24531037 | stuur een mail