Opvoeden
Ieder kind is anders, iedere ouder is anders. Het opvoeden en omgaan met je kind is dan ook een grote uitdaging. Er bestaat geen vaste aanpak die voor elk kind en elke ouder werkt. Opvoeden is een oneindige zoektocht naar antwoorden en oplossingen. Een levensweg lang, waarin je met elkaar ‘meewandelt’ en van elkaar mag leren.

Ouders /opvoeders zijn belangrijk in het leven van een kind. De opvoedingssituatie meestal bestaande uit ouders, kinderen en leerkrachten is onmisbaar en van groot belang voor een veilige basis en het stimuleren van de ontwikkeling van een stevige psychosociale weerbaarheid

Psychosociale weerbaarheid

Een goed ontwikkelde psychosociale weerbaarheid zorgt er voor dat het kind:
– zich zeker voelt,
– voor zichzelf kan opkomen
– duidelijk kan maken wat het voelt of denkt
– zelf en met anderen naar oplossingen kan zoeken
– verantwoordelijkheid draagt voor zichzelf en het eigen gedrag.

Is de psychosociale weerbaarheid om een of andere reden niet voldoende ontwikkelt dan kunnen problemen ontstaan. Als deze problemen niet tijdig worden opgemerkt kunnen ze leiden tot beperkingen in het dagelijks functioneren in de kindertijd, maar ook op latere leeftijd.

Opvoeders en hulpverleners ontdekken steeds meer dat reguliere, vaak uit ‘praten’ bestaande hulp, niet leidt tot het gewenste resultaat. door spelen en bewegen kan een kind zich harmonieus ontwikkelen. In tegenstelling tot ‘praten’ en cognitief bezig zijn, spreekt het bewegen direct aan en worden alle belangrijke hersendelen aangesproken. Het kind ontwikkelt gelijktijdig voelen, denken en doen. Zo kan een kind leren leven van uit hart, hoofd en hand.