EMDR: Wetenschappelijk onderbouwing:

EMDR- therapie is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Francine Shapiro. EMDR is een kortdurende, geprotocolleerde en patiëntgerichte behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. In Nederland wordt EMDR sinds eind jaren negentig als behandelmethode bij volwassenen toegepast en sinds begin tweeduizend ook bij kinderen.

EMDR is een bewezen effectieve behandelmethode gericht op het ‘desensitiseren’ – ofwel verzwakken – van herinneringen aan nare gebeurtenissen die aanleiding geven tot een psychische klacht of aandoening. 

Er zijn veel wetenschappelijke onderzoeken geweest die hebben aangetoond dat de EMR-behandelmethode bij zowel enkelvoudige- als meervoudige problematiek uiterst effectief is. 

Door het gelijktijdig links en rechts stimuleren van de hersenen wordt het eigen verwerkingssysteem in de hersenen op gang gebracht en kan de gestagneerde verwerking alsnog plaatsvinden