emdr

poppetje-groen

EMDR voor volwassenen en kinderen

EMDR kan worden toegepast bij kinderen, jongeren en volwassenen van alle leeftijden. 
In het leven van een mens kunnen bepaalde gebeurtenissen diep ingrijpen en nog dagelijks grote invloed hebben op het functioneren. Het is niet altijd duidelijk waar sommige gemoedstoestanden vandaan komen. Mensen kunnen jarenlang rondlopen met angst, verdriet, schaamte of spijt zonder te weten waar deze gevoelens door veroorzaakt worden.  Met behulp van EMDR-therapie kan de onderliggende oorzaak naar boven worden gehaald en verwerkt. Ook diverse lichamelijke klachten die geen aanwijsbare oorzaak hebben, kunnen worden behandeld.
Het doel van EMDR is oude ervaringen en herinneringen aan gebeurtenissen te verwerken  om daarmee de klachten te verminderen of zelfs geheel te laten verdwijnen.

Toepassing

EMDR wordt o.a. toegepast bij:

Volwassenen

 • Angsten en fobieën
  – rijangst
  – vliegangst
  – straatvrees
  – sociale angst
  – spinnenangst
  – waterangst
  etc.
 • Depressie
 • Relatieproblemen
 • Dwanggedachtes
 • Pestverleden- heden
 • Overval/inbraak
 • Auto-ongeluk
 • Brand
 • Paniekgevoelens
 • Woede-uitbarstingen
 • Nachtmerries
 • Etc

Kinderen

 • Echtscheiding, adoptie, uit huis plaatsing
 • Huiselijke ruzies en geweld
 • Misbruik, mishandeling, verwaarlozing
 • Aanval door een dier
 • Schrikken van een verkleed persoon
 • Opgesloten raken in wc of lift
 • Ernstig ziek zijn
 • Verslikken, overgeven, zien overgeven
 • Ziekenhuisopname
 • Medische ingreep (prikken, narcose)
 • Knuffel kwijt
 • Faalangst
 • Pestervaringen
 • Piekeren
 • Rouw
 • Etc.

Effect

EMDR zal ervoor zorgen dat de spanning de psychische lading, die gekoppeld is aan de nare ervaring vermindert en vaak zelfs helemaal verdwijnt. Dat maakt het dan makkelijker aan de oude ervaring terug te denken zonder weer in de “oude” emotie terug te vallen. 

Vaak hoor ik van cliënten dat de nare ervaring vervaagt of zelfs helemaal naar de achtergrond verdwenen is.

Nadelen?

Na afloop van een EMDR-sessie kunnen de effecten nog even doorwerken. Dat is goed. Soms geeft dat het gevoel de regie kwijt te zijn. Bijvoorbeeld als er nieuwe gevoelens of beelden naar boven komen. Dit duurt in de regel niet langer dan drie dagen. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan. 
Ook kan de cliënt heel moe zijn na een sessie of juist heel veel energie krijgen. In sommige gevallen kunnen er nieuwe, heftige beelden of gevoelens naar boven komen, wat het idee zou kunnen geven dat er iets misgaat. 
Dit is echter een normale reactie tijdens het verwerkingsproces. Het betekent dat het brein optimaal bezig is, het is dus vaak een goed teken. 

snel resultaat

Aan het begin van de therapie, bij de intake, wordt besproken wat de klachten zijn en wat de oorzaak daarvan zou kunnen. Er wordt gepraat over de individuele omstandigheden en de omgevingsfactoren. Naast de hulpvraag van de cliënt wordt ook het gewenste doel van de behandeling besproken.

Een week later vindt de eerste EMDR behandeling plaats en twee weken later de tweede. Aan de hand van het niveau van verwerking kan er een derde of vierde behandeling plaats hebben, maar het kan ook zomaar bij twee behandelingen blijven.

Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden, maar worden in een relatief korte tijd therapeutische doelen bereikt. Hierbij veroorzaakt EMDR herkenbare veranderingen die ook na langere tijd blijven bestaan.

Logo-png-e1520517264303