INDIVIDUELE THERAPIE

poppetje-blauw

Samen spelend wijzer

Individuele therapie kan het kind helpen de balans in het leven terug te vinden. Met een klein zetje in de goede richting of het overwinnen van een obstakeltje, kan het weer in beweging komen, de grenzen verleggen en (opnieuw) in de eigen kracht komen te staan.
Een standaard therapiesessie bestaat niet bij Hebbes. Elke therapie vormt zich op basis van het individuele contact. Welke werkvorm wordt gekozen hangt af van de persoon zelf, diens behoefte en mogelijkheden.

WERKVORMEN

Ik maak gebruik van theatervormen en expressie technieken als therapeutisch middel. Natuurlijk staat drama**  en spel centraal (zoals rollenspellen, ‘doen-alsof-spel’, poppenspel, verhalen schrijven, geleide fantasie, etc), maar ook schilderen, muziek en gesprekken kunnen aan bod komen. De kracht en kennis van het eigen lichaam wordt ontdekt en ervaren door specifieke oefeningen.
Soms wordt alleen gewerkt vanuit het doen-alsof- of fantasiespel. Het spel gaat niet over het echte leven van het kind. Wel worden vaak obstakels “uitgespeeld” zonder dat het kind zich dit realiseert. Ook wordt geoefend met verschillende rollen en het uiten van gevoelens en gedachten. Bij andere, vaak wat oudere kinderen, komen echte situaties uit het leven van het kind aan bod. Door middel van rollenspel kunnen situaties die het kind dwars zitten in een veilige omgeving worden nagespeeld en wordt gekeken hoe het ook anders had kunnen gaan. Zo wordt geoefend om inzicht te krijgen in het eigen gedrag en worden hulpmiddelen aangeboden voor in het echte leven.

weerbaarheid

De therapeut

Als dramatherapeut maak ik deel uit van het proces en speel mee daar waar mogelijk. Hierdoor kunnen verschillende posities worden ingenomen en rollen worden uitgeprobeerd. 
In alle gevallen staat de veilige omgeving, wederzijds vertrouwen en het bekrachtigen van bestaande kwaliteiten centraal.

WERKWIJZE

Voordat de therapie van start gaat hebben wij eerst een kennismakingsgesprek om te kijken of mijn werkwijze wel bij het kind past. Tijdens het gesprek proberen wij duidelijk te krijgen wat de hulpvraag is.

Samen met de ouders en het kind formuleren wij concrete doelen. Klikt het en willen beide partijen verder dan wordt de therapie vervolgd. Gedurende de bijeenkomsten houd ik contact met de ouders, maar wel altijd in overleg met het kind. Hoeveel therapie bijeenkomsten nodig zijn hangt van de ernst en aard van het probleem af.

DOELEN

Naast de specifieke doelen die uit de hulpvraag naar voren komen, heb ik  een paar algemene doelen die ik voor ogen houd binnen de therapie.

  • Het sterker maken van de identiteit.
  • Zoeken naar de eigen kracht.
  • Zelfvertrouwen vergroten.
  • Emotionele balans vinden.

Het zijn allemaal doelen die in elkaars verlengde liggen. De volgorde ligt dan ook niet vast.

** Dramatherapie ligt aan de basis van Hebbes. Dramatherapie is een specialisatie binnen de creatieve therapie. Het gaat om spelen met mogelijkheden, experimenteren met gedrag of situaties, fouten mogen maken en weer opnieuw beginnen. De zintuigen helpen om gedachten, problemen, blokkades en verlangens duidelijk te zien en te uiten. 
Het toneelspel zelf is niet belangrijk. Het gaat niet om het eindproduct, maar om het proces, het doen en ervaren staat centraal. Bij dramatherapie werk je met jezelf en met allerlei theaterattributen om het doen- alsof- spel vorm te kunnen geven.
Het doen-alsof-spel is een veilige manier om nieuwe dingen uit te proberen, je emoties te uiten of met ander gedrag te oefenen en daarmee positieve ervaringen op te doen. Door het eigen lichaam in beweging te brengen en gebruik te maken van alle zintuigen worden andere ervaringen opgedaan en kunnen veranderingsprocessen op gang worden gebracht. Hiermee kunnen negatieve ervaringen (ook uit het verleden) vervangen worden door de positieve ervaringen. De nieuwe ervaring neemt het kind mee in de dagelijkse realiteit.

IMG_1544
IMG_1556
IMG_1583

Samen spelend wijzer Individuele Therapie

IMG_0178