PSYCHOSOCIALE WEERBAARHEIDSTRAINING

poppetje-oranje

Versterk je weerbaarheid door training

Een kind zit niet lekker in zijn vel, voelt zich verdrietig, soms eenzaam, wordt gepest, is altijd moe, heeft het te druk in zijn hoofd, moet van alles, wordt om niets boos, heeft nergens meer zin in, etc. Zo kan er van alles zijn waardoor een kind uit balans is en zelf niet meer weet hoe het verder moet.

Als ouder zie je dat het niet goed gaat met het kind, je ziet dat het kind zich terug trekt, angstig is en je begrijp niets van de woede of verdriet aanvallen die op de meest vreemde momenten plaats vinden. Als ouder probeer je  oplossingen te vinden om te helpen, maar je voelt je machteloos als je ziet dat het kind niet veel beter gaat ondanks al je hulp.

De trainingen Ho,tot hier en niet verder..! en CHOICE leren jongeren hun eigen kracht en zelfvertrouwen terug te vinden, zij leren voor zichzelf op te komen en gebruik te maken van hun kwaliteiten. De groep fungeert als belangrijke leerstof en als oefenplatvorm. 

De methode bevordert de psychosociale weerbaarheid van de kinderen en jongeren en de ondersteunende rol van ouders, opvoeders en leerkrachten op basis van bewegen, spel, fantasie-oefeningen en focussen.

info voor ouders

Ieder kind is anders, iedere ouder is anders. Het opvoeden en omgaan met je kind is dan ook een grote uitdaging. Er bestaat geen vaste aanpak die voor elk kind en elke ouder werkt. Opvoeden is een oneindige zoektocht naar antwoorden en oplossingen. Een levensweg lang, waarin je met elkaar ‘meewandelt’ en van elkaar mag leren.

Ouders zijn belangrijk in het leven ven een kind. Zij zijn onmisbaar en van groot belang voor een veilige basis en het stimuleren van de ontwikkeling van een stevige psychosociale weerbaarheid.
Kinderen kunnen moeilijk de leerervaringen en gedragsveranderingen bestendigen als de thuis- en leefsituatie geen passende basis biedt.
Daarom worden ouders betrokken in de training, zodat zij weten wat de kinderen leren, zich meer bewust worden van hun invloed op het gedrag van hun kind en zij hun opvoedvaardigheden kunnen vergroten.

angsttraining

Ho, tot hier en niet verder..!

Depositphotos_16996215_original

Voor Wie
De methode is laagdrempelig en werkt preventief, pedagogisch en curatief voor een brede doelgroep.

7 t/m 12 jaar én hun ouders/opvoeders.
De training richt zich op belangrijke kernthema’s voor de ontwikkeling van kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Centraal staan het afstemmen op jezelf en het afstemmen van het eigen gedrag en gevoel met de omgeving centraal. Door gebruik te maken van spel en beweging, tekenen, verbeelding, toneel en het verwoorden van de eigen ervaring en gevoelens wordt de eigen kracht versterkt en groeit het zelfvertrouwen. Het kind wordt zich bewust van de eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Door te ervaren en te beleven in voelen, denken en doen en heel veel plezier te maken, leert het kind om te gaan met allerhande onderwerpen die in hun leven voorbij komen.

Choice

Voor Wie
Jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar én hun ouders/opvoeders.

CHOICE = leren eigen keuzes te maken en weten dat elke keuze waar je achter staat een goede is, tot het moment dat je een nieuwe keuze wil en kan maken.

De training CHOICE  is gebaseerd op de ontwikkelingsfase en de ontwikkelingstaken van jongeren tussen de 12 en 18 jaar.

Het programma richt zich op:

  • Het versterken van de emotionele, relationele, cognitieve en lichamelijke vaardigheden aan de jongeren.
  • Het versterken van de relatie tussen de jongeren en zijn ouders/opvoeders.
  • Het vergroten van het opvoedingsbewustzijn en de opvoedingsvaardigheden van de ouders/opvoeders.
  • Aandachtspunt binnen de training is het spanningsveld tussen afhankelijkheid en ontwikkeling naar autonomie.

werkwijze

Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de training vindt een intake plaats met ouder en kind om kennis te maken. Tijdens deze intake wordt zowel het kind als de ouders gevraagd een lijst met vragen in te vullen met betrekking tot het kind.

de training

De eigenlijke training bestaat uit:

  • 12 kinderbijeenkomsten van anderhalf uur en
  • 3 ouderbijeenkomsten van anderhalf uur.

Kinderen zowel als ouders krijgen  aan de hand van werkboeken, kleine (leuke) huiswerkopdrachten mee naar huis.

Na afloop van de bijeenkomsten is er een evaluatiegesprek met ouder en kind

groepstraining

Maximaal 6 kinderen per groep

kosten

€475,– per persoon 

bestaande uit:

  • 12 Kinderbijeenkomsten
  • 3 Ouderbijeenkomsten
  • Werkboeken (voor ouders en kinderen)
  • Kinderdiploma

Dit is €31,65 per bijeenkomst, intake en evaluatie is gratis.

vergoeding

De training wordt door mij gegeven. Ik ben aangesloten bij de Federatie voor Vak therapeutische Beroepen en de Beroepsvereniging voor psychosociale weerbaarheidstrainers.  Een aantal zorgverzekeraar vergoedt (een deel van) de kosten van dramatherapie. Dramatherapie valt binnen de aanvullende verzekering onder alternatieve zorg. De factuur kan achteraf gedeclareerd worden. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

choice
hot tot hier

Angst training

poppetje-oranje

Jouw angsten de baas

Gezonde angst is helemaal niet verkeerd. Het beschermt jou tegen gevaar. Angst zorgt ervoor dat je goed oplet en dat je snel kan reageren. Maar….bang zijn terwijl er geen gevaar is, maakt je onzeker, laat je piekeren, houd je tegen, houd je uit je slaap, kortom het verandert je leven. Dit wordt overdreven angst genoemd en wordt steeds groter door bange gedachten en een bang gevoel, wat leidt tot gedrag dat je eigenlijk helemaal niet wil. Het belemmert jou in jouw dagelijks leven.

In de training Durven, Denken, Doen, gaan wij kijken waar de angst vandaan komt, of die wel klopt en je gaat leren wat je zelf kan doen om die angst te overwinnen. 
Dat doe ik door je uitleg te geven over overdreven angst, je oefeningen te laten maken, samen te oefenen, te tekenen, door hindernissen te bouwen en te overwinnen, etc. Je krijgt handvaten hoe ermee om te gaan, hoe jij jezelf kan versterken, hoe jouw bange gedachten uit te dagen en hoe jij uiteindelijk jouw eigen angst de baas wordt.

angsttraining:chocie
HOtothier

Jouw angsten de baas Angsttraining

angst:ho tot heir